Privat

Ex. moms

Företag

0

Du har inga produkter i varukorgen.

Skåpguiden

Kassaskåp, värdeskåp, säkerhetsskåp, stöldskyddskåp, brandskåp? Vad betyder alla dessa namn och vilken klassning passar mitt behov? Vår skåpsguide hjälper dig att välja rätt!

Nedan kan du läsa om egenskaperna för varje skåp och dess funktion. Har du fortfarande svårt att välja, hör av dig till oss så ger vi dig ytterligare tips och råd.

Tryck på den certifiering som du vill veta mer om.


Certifieringar

SÄKERHETSSKÅP SSF3492/SS3492

Scandinavian Safe tillverkar och säljer säkerhetsskåp som är testade och certifierade enligt svensk standard SSF3492. Skåpet tillverkas av 4 mm specialplåt med ett kamsystem på skåpets regelverk.

Vi erbjuder skåp i en mängd olika utföranden för att passa just ditt behov av säker förvaring. Vi har exempelvis renodlade laptopskåp, nyckelskåp och vapenskåp, säkerhetsskåp med deponeringsfunktion samt skåp fyllda med personliga låsbara fack. Vi ger även valmöjligheten att själv utforma skåpet med olika justerbara inredningar. Istället för fastsvetsad inredning är vår inredning löstagbar och går att montera på båda sidor i skåpet samt i önskad höjd för att passa dina behov. Det innebär också att, ifall du i efterhand skulle vilja bygga om skåpet från exempelvis ett hyllskåp till ett vapenskåp, så behöver du bara byta ut hyllplanen mot vapeninredning.

Längst ner på varje sida finner du vilka tillbehör som passar till just det säkerhetsskåpet du tittar på!
På alla säkerhetsskåp med elektroniskt kodlås som är tillverkade av oss, stannar handtaget nere när du öppnar skåpet. Det innebär att, om ditt skåp är utrustat med elektroniskt kodlås, behöver du inte slå koden igen när du ska stänga skåpet! På detta sätt sparar du dessutom på batteriets livslängd. Batteriet är placerat på utsidan av skåpet, för att du enkelt ska kunna byta det, ifall skåpet är stängt.
Säkerhetsskåp är ett stöldskyddsklassat skåp utan brandklassning. Därför rekommenderar vi den som är orolig för brand att komplettera säkerhetsskåpet med en brandbox. Se våra brandboxar här.
Försäkringsbolagen godkänner i regel en kontantförvaring på 1 basbelopp.

Vi rekommenderar att alla säkerhetsskåp förankras för din säkerhets skull.
Klicka här för att se vårt utbud av säkerhetsskåp!

VAPENSKÅP SSF3492/SS3492

Lagen säger att den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om dessa, hålla de under uppsikt så att ingen obehörig kommer åt dem och att, när skjutvapnet inte används, förvara det i säkerhetsskåp med inbrottsklassning SSF3492.

Vi tillverkar och säljer säkerhetsskåp med vapeninredning som är testade och certifierade enligt kraven SSF3492 och godkända för 20 poäng, vilket innebär att du i praktiken får förvara 20 stycken gevär (1 poäng/styck) alternativt 10 stycken pistoler (2 poäng/styck) eller 5 stycken helautomatiska vapen (4 poäng/styck) inuti skåpet. Man kan även kombinera dessa vapentyper, så länge du håller ordning på antal poäng! Försäkringsbolagen godkänner i regel en kontantförvaring på 1 basbelopp.
Våra skåp tillverkas av 4 mm specialplåt med ett kamsystem på skåpets regelverk.

På alla säkerhetsskåp med elektroniskt kodlås som är tillverkade av oss, stannar handtaget nere när du öppnar skåpet. Det innebär att, om ditt skåp är utrustat med elektroniskt kodlås, behöver du inte slå koden igen när du ska stänga skåpet! På detta sätt sparar du dessutom på batteriets livslängd. Batteriet är placerat på utsidan av skåpet, för att du enkelt ska kunna byta det, ifall skåpet är stängt.
Säkerhetsskåpen är inte brandklassade och därför rekommenderar vi vid behov att komplettera skåpet med en brandbox. Se våra brandboxar här.

Enligt vapenlagen ska säkerhetsskåp som understiger 150 kg förankras. Vi rekommenderar att alla säkerhetsskåp förankras för din säkerhets skull – kan du få in skåpet, kan någon få ut det.
Vi som träffar många nyutexaminerade jägare har lärt oss att de flesta blir återkommande kunder – inte oss emot men för din skull kommer här ett tips! Det är lätt att välja ett litet vapenskåp från början, allt för att kunna lägga mer pengar på sina nya vapen och fina tillbehör. Vi har dock märkt att man snabbt utökar vapengarderoben, att ammunitionen tar mer plats än planerat och att man därför växer ut sitt vapenskåp förhållandevis fort. Ta därför en funderare innan du bestämmer dig för vilket vapenskåp du behöver, så att skåpet är tillräckligt stort även ett par år framöver!

Klicka här för att se vårt utbud av vapenskåp!

VÄRDESKÅP EN1143-1

Välj ett värdeskåp ifall du har fått anvisningar på försäkringsbelopp eller försäkringsvärde från ditt försäkringsbolag!

Värdeskåp används för förvaring av kontanter, värdeföremål och värdehandlingar etc. mot inbrott och stöld. Det har varit olika sätt att mäta vilka värden som får förvaras i skåpen under åren, idag kallar man sättet att mäta för grade men det kallades tidigare även för klass och poäng.

Skåpets grade/klass/poäng avgör alltså vilka värden som får förvaras i skåpen och vilka försäkringsbelopp som gäller. De vanligaste klasserna är grade 1-3 som är tillräckligt säkra skåp för hem och företag! Med larmade skåp kan beloppen fördubblas. För exakt information, kontakta Ditt försäkringsbolag.

De nya europastandarderna är EN 1143-1 och EN 1143-2. Våra värdeskåp är även brandklassade enligt NT Fire 017 – 60P.

Gradeklassade skåp som väger under 1 000 kg ska förankras.

Klicka här för att se vårt utbud av värdeskåp!

NYCKELSKÅP SSF3492/SS3492

Har du fler nycklar än en vaktmästarknippa att hålla koll på? Då behöver du ett nyckelskåp!

Vi tillverkar och säljer säkerhetsskåp med nyckelkroksinredning i olika storlekar och utformanden som är testade och certifierade enligt SSF3492. Dessa är godkända för förvaring av nycklar av försäkringsbolagen. Ej brandklassade.

Nyckelskåp används ofta på företag, bilfirmor, verkstäder, sjukhus, hotell och servicehus. (Observera att det oftast är ett försäkringskrav för företag att förvara bilnycklar i ett säkerhetsskåp.) Beroende på ditt behov ger vi dig möjligheten att bygga ditt eget nyckelskåp! Våra skåp tillverkas av 4 mm specialplåt med ett kamsystem på skåpets regelverk.

På alla säkerhetsskåp med elektroniskt kodlås som är tillverkade av oss, stannar handtaget nere när du öppnar skåpet. Det innebär att, om ditt skåp är utrustat med elektroniskt kodlås, behöver du inte slå koden igen när du ska stänga skåpet! På detta sätt sparar du dessutom på batteriets livslängd. Batteriet är placerat på utsidan av skåpet, för att du enkelt ska kunna byta det, ifall skåpet är stängt.
Vi rekommenderar att alla säkerhetsskåp förankras för din säkerhets skull – kan du få in skåpet, kan någon få ut det.

Klicka här för att se vårt utbud av nyckelskåp!

DEPONERINGSSKÅP OCH DEPONERINGSBOX

Deponeringsskåp- och boxar är ett vanligt fenomen i butiker, då den har en utdragbar deponeringslåda eller ett deponeringsfack där personal deponerar sin dagskassa, nycklar etc. som faller ner i säkert förvar i skåpet tills någon med behörighet låser upp.

Deponeringsskåp finns i olika skyddsklasser bl.a. EN1143-2 i olika gradeklassningar. Det är skåpets grade/klass/poäng som avgör vilka värden som får förvaras i skåpen och vilka försäkringsbelopp som gäller. Även ej certifierade skåp finns, men har då ofta en innehållsförsäkring som tillval.

Vi tillverkar och säljer säkerhetsskåp med inbyggbara deponeringsskåp som är testade och certifierade enligt svensk standard SSF3492, deponeringsskåp enligt den gamla standarden SS3492/SS3644 samt ej certifierade deponeringsboxar.

Vi rekommenderar att alla säkerhetsskåp förankras för din säkerhets skull – kan du få in skåpet, kan någon få ut det.

Klicka här för att se vårt utbud av deponeringsskåp och boxar!

DOKUMENTSKÅP/ARKIVSKÅP

Dokumentskåp är avsedda för att skydda affärshandlingar, kontrakt, journaler etc. mot brand.

Skåpen har ingen stöldskyddsklassning men är stöldfördröjande. Skåpen finns i olika brandklasser bl.a. NT-Fire017 (30P-120P) och UL-certifieringar (30-120 minuter skydd). Eftersom skåpet är vattentät är det viktigt att det öppnas någon gång per månad för att förhindra mögelangrepp.

Skåpen kallas ibland även Arkivskåp.

Vi rekommenderar att alla skåp förankras för din säkerhets skull – kan du få in skåpet, kan någon få ut det.

Klicka här för att se vårt utbud av dokumentskåp!

KASSASKÅP

Jag har en plan” myntade ofta Charles-Ingvar “Sickan” Jönsson med basker på huvudet och en cigarr i munnen, då han tyckte att det var dags för Jönssonligan att knäcka upp ett kassaskåp.Certifieringen kassakåp SS3493 tillverkas inte längre, utan har ersatts av bl.a. säkerhetsskåp SSF349.

BRANDBOX

Skyddar dokument och datamedia som t.ex. USB-minnen, skivor och hårddiskar. Finns i olika certifieringar. Kan användas som fristående brand- och säkerhetsförvaring samt som ett komplement i ditt säkerhetsskåp för att skydda dina tillhörigheter mot brand. Eftersom boxen även är vattentät är det viktigt att den öppnas någon gång per månad för att förhindra mögelangrepp.

Läs mer om våra olika brandboxar här!

SERVERSKÅP

Inbrottsskyddade skåp för servrar och datorer. Skåpen kan vara inbrottsklassade som säkerhetsskåp SSF3492.

DATAMEDIASKÅP OCH DATAMEDIAINSATS

Liknande skåp som dokumentskåp fast med en brandklassning som även klarar datamedia. Skåpen har ingen stöldskyddsklassning. Finns i olika brandklasser från 30D-120D.

STÖLDSKYDDSSKÅP EN14450 S1/S2

Inbrottsskyddat skåp men med lägre klassning än säkerhetsskåp. Finns i två klasser, S1 och S2. Skillnaden är att S2 har högre inbrottsskydd.

Stöldskyddsskåp är inte godkända för värdeförvaring men i vissa fall ingår det en innehållsförsäkring.

Dessa skåp kan även ha en brandklassning.

BRANDAVSKILJANDE SKÅP

Skåp för förvaring av brandfarliga vätskor i publika lokaler. Brandklassade.

Certifieringsklass enligt SP2369-klass 1.

GASOLSKÅP

Skåp för förvaring av gasoltuber i publika lokaler. Brandklassade.