Privat

Ex. moms

Företag

0

Du har inga produkter i varukorgen.

Köpvillkor

Här hittar du våra köpvillkor. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.


Leveranstid

De flesta av våra produkter är lagervaror och leveranstiden är oftast inte längre än 3-5 arbetsdagar, däremot reserverar vi oss alltid för en leveranstid på 1-3 veckor. Vi reserverar oss också för tillfällig slutförsäljning. Om en produkt är tillfälligt slutsåld och/eller leveranstiden är längre än överenskommet kontaktas du omgående av oss.

Leveransvillkor

Hämta fritt på Scandinavian Safe ABs lager i Huddinge, inkl. emballage.
För företag levereras skåpen till huvudentré eller lastkaj/varumottagning på gatuplan.
För privatpersoner som bokat hemleverans så sker leverans till gatuadress om du bor i lägenhet och fram till tomtgräns om du bor i hus, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leveranserna sker på vardagar under dagtid och du som kund ansvarar för att vara anträffbar och kunna ta emot leveransen på den dag som aviserats av transportören. Avisering sker minst en dag innan via sms eller telefonsamtal.
En del mindre produkter kan komma att skickas till närmaste ombud för avhämtning, gäller oftast de produkter som väger under 15-20 kg.
Fraktkostnad debiteras enligt vår prislista.
Eventuella kostnader för pallar, färjförbindelser och leveranshinder kan tillkomma.
Vid felaktiga leveransuppgifter, som tex i adress eller i telefonnummer, så kommer kostnader tillkomma som vi efterdebiterar.

Vid leverans till öar i Stockholms skärgård med bilfärjeförbindelser:
Vi reserverar oss för att inte ha möjlighet att leverera med inbärning på specifika adresser i skärgården. Vid leverans till öar med bilfärjeförbindelser kan leveranstiden komma att förlängas. Extrakostnader kan tillkomma pga extra arbetstid och/eller färjavgifter. Kontakta oss för med information och eventuella pristillägg.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med inbärning eller fastbultning av ditt gods på telefon 08-6898560 eller e-post info@scandinaviansafe.se.

Tag emot varor inom 4 dagar

Efter 4 dagar från att du fått din avisering, debiterar fraktbolaget en lagerhyra för gods som står kvar på terminalen.
Denna kostnad debiteras till mottagaren i efterskott till självkostnadspris. Observera att transportören kan erbjuda leveranser efter dessa 4 dagar men oftast inte informerar kunden om lagerhyran som kan komma att debiteras. Därför är det viktigt att alltid ta emot varan inom 4 dagar efter första aviseringen.

Tänk på att vara hemma när du och fraktbolaget har en avtalad tid för att ta emot ditt gods. Om du inte skulle vara hemma går godset tillbaka till terminalen och du blir debiterad lagerhyrorna som uppstår.

Ej uthämtat/mottaget gods

Vid ej uthämtad/mottaget gods debiterar vi dig för frakt, returfrakt och hanteringskostnader till självkostnadspris. Tänk på att ta emot ditt gods så fort som möjligt när fraktbolaget har aviserat dig.

Transportskador

Är godset transportskadat? Isåfall har skadan uppstått på väg från oss till er och transportören står som ansvarig. Mottagaren måste därför anmäla alla transportskador till chauffören direkt vid mottagandet. Om så inte sker kan inte skador senare regleras.

Följ punkterna nedan vid transportskada:

 1. Reklamation måste göras direkt vid mottagandet av godset och ske skriftligt av chauffören.
 2. Spara emballaget som bevis för hur skadan uppkommit, även etiketten på emballaget.
 3. Vänd dig till företaget där du köpt ditt skåp med dina anspråk.

Om inte reklamation av transportskada sker vid mottagandet av godset kan den inte regleras senare, vi kan alltså inte betala ut någon ersättning för skadan.

Betalningsvillkor

Vi har tre olika betalningsalternativ för att du som kund ska kunna välja det sätt som passar dig bäst.

 • Kortbetalning via Svea
 • Direktbetalning via Swish
 • Faktura via Scandinavian Safe. Väljer du att betala med faktura gör en microupplysning (denna registreras inte och påverkar därför inte din kreditvärdighet som en personupplysning gör). Betalning oss tillhanda 10 dagar efter fakturadatum, om ej annat överenskommits vid beställningstillfället. Dröjsmålsränta debiteras med 1,5% per månad.

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK om inte annat anges.

Garantivillkor

5 års garanti mot fabrikationsfel på samtliga säkerhetsskåp, om ej annat anges. Gäller ej lås eller handtag. För att garantin skall gälla måste du kontakta oss innan eventuell service/reparation påbörjas. Vid garanti och reklamation skall varan levereras till inköpsstället på köparens bekostnad. Efter åtgärd och godkänd garanti levereras varan kostnadsfritt till köparen.

Låsgarantier

Garanti på lås och handtag är 1 år och gäller endast utbyte av detaljer. Scandinavian Safe AB bekostar ej arbetskostnaden för utbytet. För elektroniska samt mekaniska kombinationslås gäller vid reklamationer att endast felaktiga detaljer ersättes. Övriga kostnader som arbets- och resekostnader inkl ev håltagning i skåp/dörr ersättes inte. Detta är i enlighet med låsleverantörens villkor.

Kvalitet

Samtliga säkerhetsskåp uppfyller kraven enligt certifiering SSF3492.

Orderbekräftelser

Skickas per e-post från Scandinavian Safe direkt efter mottagen order.

Fakturor

Skickas till kund, samma dag som produkterna skickas från lager. Sändningsnumret, för att följa godset, finns angivet på fakturan.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du som kund (gäller endast privatpersoner) rätt att ångra ditt köp (dvs öppet köp och bytesrätt) inom 14 dagar efter det att du tagit emot varan. Du som kund står för fraktkostnader i båda riktningarna vid åberopande av ångerrätt, samt ev. kostnader för inbärning och utbärning. För att kunna ångra ditt köp behöver varan vara packad i originalemballage och varan skall vara oanvänd.
Om varan skadas eller kommer bort på grund av vårdslöshet förloras ångerrätten. Om varan är skadad eller på något annat sätt i försämrat skick har Scandinavian Safe rätt att göra avdrag för värdeminskning på återbetalningen.

Om du ångrar ditt köp kontaktar du oss på telefon 08-6898560 eller e-post info@scandinaviansafe.se

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Scandinavian Safe kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Scandinavian Safe AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Kund-/personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras enligt GDPR. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Scandinavian Safe AB och lämnas inte till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att Scandinavian Safe ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.

Övrigt

Scandinavian Safe AB förbehåller sig rätten till konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela om detta. Gäller ej redan bekräftade order. Äganderätts- och återtaganderättsförbehåll gäller på levererade varor tills full betalning erhållits.


Dataskydd, integritets- och cookiepolicy, sociala kanaler och GDPR.

Scandinavian Safe AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är, har alltid varit, och kommer alltid att vara viktigt för oss. Med anledning av GDPR, dataskyddsförordningen uppdaterar och förtydligar vi vårt dataskydd och integritetspolicy samt hur vi hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter.

Dom uppgifter vi samlar in är dom uppgifter som du själv lämnar till oss och som är nödvändiga för att kunna fullfölja det uppdrag som uppgiften avser. Du lämnar uppgifter till oss via e-post, andra dokument du tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, anställningar, teknisk information, besök eller formulär på vår hemsida eller liknande där du själv lämnar informationen till oss.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke.

Dataskydd och Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du skall gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Information till dig som kund, leverantör eller användare

Som kund, leverantör eller användare, (nedan ”användare”, ”du”, ”ditt”, ”dina”). Som användare hos Scandinavian Safe AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Scandinavian Safe AB Org nr. 556617-1319 Regulatorvägen 19, 141 49 Huddinge, Tel: 08-6898560

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till gällande tillsynsmyndighet.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som användare hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera ditt förhållande till företaget och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som användare. Behandlingen grundas på det avtal eller ditt förhållande till företaget som uppstår vid exempelvis:

 • Beställningar, köp, försäljning, support eller serviceärenden
 • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
 • Fullfölja vårt åtagande som samarbetspartner
 • Fullfölja vårt åtagande vid rekrytering eller som arbetsgivare
 • Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Marknadsföring kan skickas till dig grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget. Om du är yrkesverksam inom företagets bransch och målgrupp, och företaget har ett arrangemang, tjänst eller en produktlansering, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra oss.

Du har alltid möjlighet att tacka nej till ytterligare utskick eller marknadsföring från oss. När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har företaget ett berättigat intresse av att dokumentera sin verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”mässvimmel” ”kundvimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foto, video och ljudinspelning där du som enskild person står i fokus regleras med ditt uttryckliga samtycke eller att vi vid fototillfället frågar om ditt samtycke innan vi får använda fotot. All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Scandinavian Safe AB.

Vilka personuppgifter samlas in

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, och som är nödvändiga för att fullfölja det uppdrag som uppgiften avser. Du lämnar uppgifter till oss via e-post, avtal, andra dokument du tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, rekrytering, teknisk information eller frågor, besök eller formulär på vår hemsida eller liknande där du själv väljer att lämna informationen till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan och din relation till oss. När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Scandinavian Safe AB.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter endast i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som användare. Överföring av uppgifter till andra företag inom samma koncern kan ske. Överföring av uppgifter till annan extern part än ovanstående sker ej, utan ditt uttryckliga samtycke.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge förhållandet kvarstår mellan dig och företaget och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon
  annan laglig grund
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
 • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget.

Säkerhetsåtgärder

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Internetpolicy för sociala medier samt cookies

Genom att gå in på scandinaviansafe.se, subdomäner, appar eller dess sociala kanaler godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies. För användning av erbjudna tjänster gäller särskilda villkor. Ansvarig för hemsida, appar och sociala medier är: Scandinavian Safe AB, med org.nr. 556617-1319 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@scandinaviansafe.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.scandinaviansafe.se.

Cookies

Scandinaviansafe.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda sidan som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av webbplatsen i avsikt att anpassa webbplatsen till användarnas behov. Insamlingen av dessa användningsdata och skapandet av en användarprofil görs med hjälp av ett anonymiserat cookie-ID. Vi skapar och lagrar endast dessa användningsprofiler i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn, din e-postadress eller någon annan information som kan avslöja din identitet.

Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Informationen som lagras i cookies hjälper oss att förenkla navigeringen och underlätta en korrekt visning av våra webbplatser.

Scandinaviansafe.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på mikroverktyg.se sluta att fungera korrekt.

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, Appar eller social medier inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Scandinavian Safe AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda tilltänkt kanal, eller kopiering av dig som användare kräver Scandinavian Safes skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

Scandinavian Safe AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan, dess kanaler och dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplighet

Denna policy gäller med vid var tid gällande revision, som gjorts tillgänglig via publicering på scandinaviansafe.se. Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med tingsrätt som första domstolsinstans.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, kanaler, wikis och andra sociala media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Sociala Media-applikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Sociala media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Sociala media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Sociala Media-applikation.