Värdeskåp

Värdeskåp

Värdeskåp skyddar värdefulla ägodelar mot stöld och brand.
Värdeskåpen är certifierade enligt SS-EN 1143-1 och är uppdelade i olika gradeklasser, 1-6(I-VI).
Ju högre gradeklass, desto högre belopp får förvaras i skåpet.
Våra värdeskåp är även brandklassade enligt NT Fire 017 – 60 P.
Värdeskåpen tillämpas sig för förvaring av kontanter, dokument, värdehandlingar, smycken, större mängd vapen och sprängmedel mm.