Låsgarantier

Garanti på lås är 1 år och gäller endast utbyte av detaljer. Scandinavian Safe AB bekostar ej arbetskostnaden för utbytet.