Hur påverkar Covid-19 leveranserna?

För att minimera risken för smitta i samband med lastning och lossning av gods, kan chauffören vid elektronisk kvittens, signera åt mottagaren för att handdatorn inte ska beröras av för många olika händer. Är godset transportskadat när du ska ta emot det, har skadan uppstått på väg från oss till dig och transportbolaget är ansvariga för skadan. Du behöver därför anmäla alla skador till chauffören direkt vid mottagandet och se att en skriftlig anmälan görs av chauffören i samband med signeringen. Om så inte sker, kan vi tyvärr inte ersätta skadan.