Kemikalie-/ Brandavskiljande skåp

Scandinavian Safe’s brandavskiljande skåp är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor, kemikalier, sprayburkar och aerosoler. Dom används av verkstäder, bensinstationer, byggvaruhus, frisörsalonger och livsmedelsbutiker mm.

Skåpen isolerar de brandfarliga vätskorna vid brand, vilket medför till en säkrare evakuering och mindre risk för en okontrollerbar brand. Skåpen är certifierade och P-märkta av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Provning har utförts enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven enligt SPs certifieringsregler SPCR 102. Skåpen är godkända enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler.

Skåpen kallas även kemikalieskåp och brandskåp.