Regulatorvägen 19, 141 49 Huddinge – Tel 08-6898560 - info@scandinaviansafe.seLeverans och betalningsvillkor

Leverans- och betalningsvillkor

Leveransvillkor:

Fritt Scandinavian Safe AB:s lager, inkl.emballage. Eventuella kostnader för Europallar tillkommer. Leveranser från Scandinavian Safe AB sker med bil. Fraktkostnad debiteras enligt vår fraktprislista. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till transportören samt till Scandinavian Safe AB

Betalningsvillkor:

Betalning oss tillhanda 10 dagar efter fakturadatum, om ej annat överenskommits vid beställningstillfället. Dröjsmålsränta debiteras med 1,5 % per månad.

Leveranstid:

1-3 arbetsveckor från beställningsdatum, om ej annat överenskommits.

Priser:

Samtliga priser är angivna i SEK om inte annat anges. Gällande mervärdeskatt tillkommer om inte annat anges.

Garantivillkor:

5 års garanti mot fabrikationsfel på samtliga säkerhetsskåp, om ej annatanges. Eventuella reklamationer skall göras senast 7 dagar efter upptäckt fel till Scandinavian Safe AB. Vid garanti och reklamation skall varan levereras till inköpsstället på köparens bekostnad. Efter åtgärd och godkänd garanti levereras varan kostnadsfritt till köparen.

Låsgarantier:

Garanti på lås är 1 år och gäller endast utbyte av detaljer. Scandinavian Safe AB bekostar ej arbetskostnaden för utbytet.

Kvalitet:

Samtliga säkerhetsskåp uppfyller kraven enligt certifiering SS-3492, om inte annat anges.

Orderbekräftelser:

Skickas från Scandinavian Safe AB ca 1-6 arbetsdagar efter mottagen order.

Fakturor:

Skickas till kund, samma dag som produkterna levereras från lager.

Övrigt:

Scandinavian Safe AB förbehåller sig rätten till konstruktions- och pris- ändringar utan att i förväg meddela därom. Gäller ej redan bekräftade order. Äganderätts- och återtaganderättsförbehåll gäller på levererade varor tills full betalning erhållits.

top_logo1.gif