Regulatorvägen 19, 141 49 Huddinge – Tel 08-6898560 - info@scandinaviansafe.seScandinavian Safe AB - Tel. 08-6898560 - info@scandinaviansafe.se

Skåp med kodlås

Om skåpet levereras med ett elektroniskt kodlås är skåpet låst och bruksanvisningen som förklarar hur du öppnar och ställer in din egen kod sitter fastsatt på skåpet. Följ anvisningen.

Skåp med nyckellås

Skåpet levereras olåst och dina nycklar ligger i skåpet. Gör så här för att låsa skåpet den första gången:

1. Öppna dörren och låt den vara öppen under hela låsinställningen.

2. Sätt i en av nycklarna i nyckelhålet med den breda sidan åt höger.

3. Vrid nyckeln ett halvt varv åt vänster (moturs 180 grader) och ta ur nyckeln.

Dörren är nu i låst läge och handtaget går ej att öppna.

4. Sätt i nyckeln i nyckelhålet, nu med den breda sidan åt vänster.

5. Vrid nyckeln ett kvartsvarv åt höger (medurs 135 grader) och hantaget går nu att öppna. (OBS. Nyckeln går ej att ta ur låset i detta läge).

6. För att låsa dörren vrid nyckeln ett kvartsvarv åt vänster (moturs 135 grader) och ta ur nyckeln. Dörren är nu låst.

7. Testa funktionen med bägge nycklarna med öppen dörr några gånger innan du stänger dörren och låser skåpet på riktigt

Kontakta ditt inköpställe om du har några frågor om låsinställningen.

Vid vapenförvaring

Enligt svensk standard SS-3492 gäller följande när du förvarar vapen i ditt skåp: Säkerhetsskåp med vikt som understiger 150 kg skall vara förankrat i byggnadsstommen och ge minst samma motstånd mot lossbrytning av säkerhetsskåpet som fodras för skåpets forcering. Vi rekommenderar dock att du alltid förankrar ditt säkerhetsskåp oavsett vad det kommer att innehålla.

Vid förankring rekommenderas följande fästelement: (Våra säkerhetsskåp har två hål i ryggen och fyra i botten).

Vägg och golv av trä: Fransk träskruv 10 mm, minst 80 mm lång

Vägg och golv av betong: Expanderbult 10 mm, minst 80 mm lång

Vid fri placering, ej förankring: Försegla hålen i skåpets baksida och botten med vagnsbult. OBS! Muttern på insidan.

Låsning: Av säkerhetsskäl är nycklarna ej identifierbara och kan inte beställas i efterhand. Förvara därför ej reservnycklar i skåpet. Kontrollera låsningen med bägge nycklarna innan du tar skåpet i bruk.

Inga förändringar av skåpet såsom nya hål etc får göras. Då kommer certifikatet som skåpet har, inte längre att gälla. Samtliga skåp genomgår en omfattande kontroll innan leverans. Om det trots detta skulle inträffa fel kontakta ditt inköpställe.

top_logo1.gif