Regulatorvägen 19, 141 49 Huddinge – Tel 08-6898560 - info@scandinaviansafe.seScandinavian Safe AB - Tel. 08-6898560 - info@scandinaviansafe.se

Monteringsanvisning – DropSafe:

 

Följ monteringsanvisningarna steg för steg, det är viktigt att monteringen görs i rätt följd.

 

1. Mätning

A.                        Före något annat görs, är det bäst att mäta och planera jobbet.  Kommer Inkaströret på rätt höjd på insidan av byggnaden?  Idealet är att centrum på röret sitter cirka 1 (en) meter ovanför marken på utsidan av byggnaden. Finns det rum för skåpet på insidan?  Var på innerväggen kommer röret ut?  Var i skåpet kommer röret in?  (om osäkerhet finns inför borrningen finns det en borrjigg att köpa som tillbehör – den förenklar arbetet med att borra i 45 graders lutning).

 

B.                         Mät väggens tjocklek, eftersom röret har 45 graders vinkel, så kommer röret ut lika långt nedanför, som väggen är tjock.  Exempel:  Om väggen är 20 cm tjock, och DropSafe monteras på 1 meters höjd (centrum av hålet), så kommer rörets centrum att komma ut på 80 cm höjd – OBS – detta gäller BARA om golvet på insidan är på samma nivå som marken på utsidan av väggen!

 

C.                        Kommer röret att komma in på rätt ställe inne i skåpet?  Se upp så att röret inte mynnar ut för högt upp i skåpet, det skall mynna ut i den nedre halvan av skåpet, under låskistan.   

 

D.                        Mät utrymmet i sidled – röret bör komma in i skåpet ungefär på mitten, så det inte blir för trångt att montera Fiskskyddet på skåpets bakre vägg.  

 

E.                         Ta ut DropSafe nyckelinkastet från lådan, bekanta dig med delarna.  Notera det rostfria bandet som går från nyckelinkastet ner genom rörstosen.  Bandet håller DropSafe på plats i rörstosen, och används till att ”dra in” DropSafe i röret, så den hålls på plats, men kan tas bort för reparation eller service.  Notera hur röret sticker ut genom slitsen på fiskskyddets övre del.  Det finns 2 hål i fiskskyddet (4.2 mm diameter), och skärande plåtskruvar med Torx-skalle följer med i lådan. 

 

 

2. Håltagning – Yttervägg

A.                        När du är säker på att röret kommer att mynna ut på rätt plats & höjd på insidan, så är det dags att ta upp hålet i ytterväggen.  Röret går genom väggen i 45 graders vinkel, ta hål i ytterväggen, så att Röret/stosen sitter ca. 100 cm. ovanför marken.  Observera att hålet skall vara ovalt, ca. 90 mm brett, och ca. 130 mm högt. 

 

B.                        Ta vid behov upp ett större hål i fasaden (t.ex. vid fasad av korrugerad plåt) och montera en större mellanskiva i 2-3 mm rostfritt stål. 

 

 

3. Håltagning - Innervägg

A.                        När hålet är klart på utsidan så är det klart att rensa mellanväggen ifrån isolering. Efter all isolering är borta så kan man sticka ner ett långt borr i 45 graders lutning och sätta en markering på innerväggen så att man sedan från insidan lätt kan hitta vart man skall göra hålet från insidan.

 

B.                        Ta hål i innerväggen. Observera att hålet skall vara ovalt, ca. 90 mm brett, och ca.  130 mm högt. 

 

 

4. Provmontering

A.                        Stick in Inkaströret, och prova hur det fungerar, var hamnar röret på insidan av väggen? 

 

B.                        Märk upp var skåpet kommer att stå – och märk upp hålet som skall tas upp i skåpets bakvägg.

 

 

5. Tillpassning av skåp

A.                        När hålet är ritat på skåpet, är det dags att ta hål i skåpets bakvägg.  Borra ett tillräckligt stort hål (minst 10 mm), så att man kan få början med en sticksåg.  Hålet skall vara ovalt, ca. 95 mm brett, och ca. 130 mm högt. Se bild 1 och bild 2.

 

B.                         Nästa steg är att borra hålen som håller DropSafe:s väggplatta på plats.  Plattan sitter med 4 st. 6 mm gängstänger (om det är plåt – isolering – plåt vägg, annars plugg och skruv med grov gänga).  2 eller 4 av dem kommer att mynna ut inne i skåpet (det beror på hur tjock väggen är och differensen mellan mark på utsidan och golvet på insidan).  Var noga med att plattan sitter rakt, använd vattenpass!  Se bild 3.

 

C.                        Borra igenom väggen med ett långt 6 mm borr, och gör märken på skåpets bakvägg, där gängstängerna senare skall komma in. 

 

D.                        Ta bort skåpet och borra hålen i bakväggen av skåpet.

 

                                                                            

6. Provmontage

 

A.                        Ställ skåpet där det skall stå, och kontrollera att hålet i väggen och hålet i skåpets bakvägg är mitt för varandra.

 

B.                         Justera vid behov.                                                                                             

 

C.                        Stick in röret utifrån, och sätt det på plats (bild 3).  Provmontera Fiskskyddet, och se var röret skall kapas för att Fiskskyddet skall sitta rätt.  Notera:  Röret skall inte sticka in längre i skåpet än 6 cm (mäts på rörets undre sida).  Märk upp var röret skall kapas för att få rätt längd (se bild 4).

                      

Ta bort inkastföret, och kapa det till önskad längd. VAR FÖRSIKTIG MED STÅLBANDET INNE I RÖRET – DET SKALL INTE KAPAS! Stick in röret i väggen igen, och justera vid behov.  Provmontera röret (bild 5).  Stålbandet inne i röret sticker nu ut längre än röret, det är som det skall vara.  Mät hur långt röret sticker in i skåpet.  När röret har rätt längd, så är det dags att kapa stålbandet.  Det skall vara 12-13 cm.  LÄNGRE än röret (sticka ut 12-13 cm. från röret).   

 

                                                               

D.                        Provmontera Fiskskyddet.  När du gör det behöver du sticka in en hand underifrån, och styra stålbandet på plats, så det kommer ut i slitsen i fiskskyddets bakkant.  Akta dig, för fiskskyddets tänder är vassa!  Stålbandet skall sticka ut genom slitsen i fiskskyddets bakkant (se bild 6).

                                                                                                                                                                                        

 

7. Slutmontage

 

A.                        Ställ skåpet där det skall stå, och kontrollera att hålet i väggen och hålet i skåpets bakvägg är mitt för varandra.

 

B.                         Kontrollera att hålen för gängstängerna är mitt för varandra.  Justera vid behov.

 

C.                        Stick in röret utifrån, och sätt det på plats.  Justera vid behov.

 

D.                        Stick in gängstängerna utifrån, märk dem där de skall kapas.  Kapa gängstängerna.

 

E.                         Märk upp var hålen i golvet skall borras. 

 

F.                         Borra hålen i golvet, och montera skåpet i golvet med Kem-ankare  eller expanderbultar.

 

G.                        Sätt fast väggplattan (som är svetsad i röret), se till att den sitter rakt, och tätt mot väggen.  Stick in gängstängerna, och dra åt dem.  Dra inte åt för hårt, för då kan väggplattan böja sig! Glöm inte att lägga på ”LocTite” på gängstängerna på utsidan så att specialmuttrarna fastnar rejält. Använd helst röd LocTite.

 

H.                        När både röret och skåpet är fast monterat är det dags för Fiskskyddet.  Montera in DropSafe i röret, och se till att den bakre skruven (fastsvetsad i röret) hakar tag i DropSafe.  Observera att DropSafe måste vara i fullt utdraget läge, annars går det inte att få in den i röret!  Se bild 7.

 

 

I.                           Stick försiktigt på fiskskyddet, och styr stålbandet på plats, så det sticker ut igenom slitsen i fiskskyddets bakkant.  Drag åt de två 8mm bultarna som sitter på ovansidan, så att Fiskskyddet kläms fast. När det sitter stadigt fast så borrar du 2 st. 3mm hål i stålbandet, genom de färdiga (4.2mm) hålen i fiskskyddets bakkant / ovankant.   Skruva i 2 plåtskruvar (skärande, med Torx-skalle) som följer med i lådan, så att stålbandet nu sitter fast ordentligt i fiskskyddet.  Bild 7 visar Fiskskyddet med en av de två Torx-skruvarna monterade. 

 

J.                           Lossa lite på de två 8 mm bultarna, och knacka försiktigt fiskskyddet ”neråt”, så att stålbandet spänns.  Det är bandet som håller nyckelinkastet i röret, så det är VIKTIGT ATT DET SITTER FAST!  Kontrollera på utsidan att luckan går nästan helt emot väggplattan, och att allt fungerar som det ska.   Om allt verkar OK, så spänner du de två 8mm bultarna, och klämmer därmed fast fiskskyddet. 

 

K.                        Som en sista åtgärd kan du också borra 1-2 st. 3 mm hål in i röret, genom de färdiga (4.2 mm) hålen i fiskskyddets ”kläm-ring”.  Sätt samma typ av skärande plåtskruvar med Torx-skalle där.  Det bästa är att skruva i skruven för att skära upp hålet i röret, och sedan ta ut skruven och kapa den, för att sedan sätta tillbaks den igen.  Då finns det ingen del som sticker in i röret.  

 

L.                         Montera instruktionsskylt bredvid / ovanför DropSafe:s platta. 

 

M.                       Putsa av alla delar, kontrollera funktionen – fungerar allt som det ska? Prova med en nyckelknippa.  Se bild 8. 

 

N.                        Monteringen är nu klar och DropSafe  är redo att använda! 

 

Montering DropSafetop_logo1.gif  DropSafe montering med bilder, klicka här!